L’origen d’un Liquentornar

Fusta de Granadillo/ferro 66x22x15 cm