Tàpies, Antoni.

Obres de l'artista.

R i ala, 2005


  • Matèria/fusta

  • 130x162 cm