Art amb aire fresc al carrer més bonic de Barcelona, per Juan Bufilltornar