Cap i BlauVolver

  • Técnica mixta/lienzo
  • 81×100 cm